من
ل
غرف
الأشخاص

Забавление в Пилио

На организирания плаж на Хорефто в Пилио можете да намерите всички видове туристически атракции, спортни и културни изяви, които ще направят престоя ви още по-приятен.

Ресторанти, кафенета, лодки за нощно плаване през цялото лято ще съпътстват цялата ви почивка – денем и нощем.

През лятото има и много развлекателни програми като фестивала на Пилио, вечери с танци и музика.

Също така на близките плажове има и много барове, които предлагат забавления през целия ден и организират events, както и барове, които организират латино вечери с танци.

Хотелът ни е най-добрата отправна точка за да разгледате красивото Хорефто и района на Пилио


Offers
ESPA
ESPA
ESPA